Μονάδα Περισσός - Πλ. Ελευθερίας 5 & Κνωσσού 1 / Ωράριο } Δευτ. - Κυρ: 08:00 - 20:00
210-2770274 - Fax: 2102798565 - info@kosmasaitolos.com
Μονάδα Αγ. Παρασκευής - Μακεδονίας 20 / Ωράριο } Δευτ. - Κυρ: 08:00 - 20:00
210-6090995 - Fax: 2106090996 - spannik2@gmail.com

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

Οι μονάδες μας διαθέτουν εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο:

• φροντίζει καθημερινά για την ατομική υγιεινή των ανθρώπων
• προσφέρει συστηματική βοήθεια στη σίτιση και στη λήψη υγρών
• χορηγεί τα φάρμακα, σύμφωνα με τη φαρμακευτική αγωγή των φιλοξενουμένων
• περιποιείται πιθανές κατακλίσεις
• συμμετέχει στις ιατρικές πράξεις, όπως :

• τοποθέτηση ορού
• τοποθέτηση και αλλαγή ουροκαθετήρων
• τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα σίτισης (levin)
• τοποθέτηση και αλλαγή όλων των ειδών τις στομίες
όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται γραπτά σε 24ωρη λογοδοσία, η οποία κρατείται αρχείο από τις μονάδες και οι συγγενείς των ανθρώπων έχουν πρόσβαση σε αυτή οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Άλλες Υπηρεσίες